ENTREGA DE PREMIOS DEL XVII CERTAMEN LITERARIO VEDRUNA

Esta mañana los alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO han asistido al Salón de Actos para celebrar el Día de la Fundación Vedruna, un día especialmente importante en nuestra comunidad educativa.  Al igual que otros años, se ha iniciado la celebración con la entrega de premios del XVII Certamen Literario Vedruna, celebrado el 13 de febrero en la Biblioteca del colegio.
La Directora del  Colegio, Yolanda Álvarez Álvarez, junto con representantes del AMPA, Alfonso Mondaray Zafrilla y Carlos Silvestre Sempere, han sido los encargados de entregar los premios y diplomas a las alumnas, cuyos trabajos has sido seleccionados.
UN RECUERDO QUE NUNCA OLVIDARÉ/ UN RECORDO QUE NON ESQUECEREI.
Esta ha sido la temática de este certamen y los participantes nos han regalado tiernas y sencillas historias, llenas de sensibilidad; hermosos recuerdos dedicados a sus seres queridos: abuelos, abuelas, hermanos… pero también recuerdos que descubren personas desfavorecidas, que comparten su día a día acompañado…

BASES DO CERTAME LITERARIO XXXVIII XOGOS FLORAIS

Co motivo das festas do colexio os días 26 e 27 de abril do 2018 convócase o noso certame literario.

ANIMÁDEVOS A PARTICIPAR!
BASES:
1º- Poderán participar os alumnos / as de 4º ESO, 1º e 2º de Bacharelato. 
2º- O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 
3º- Concederase un primeiro e un segundo premio en cada lingua: dous premios en Lingua Castelá e dous en Lingua Galega, sempre que o xurado o estime oportuno. 
4º-Os traballos han ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, artigo de opinión,...) ou en verso. 
5º- Presentaranse manuscritos, coa letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 
6º- Os traballos elaboraranse na Biblioteca do Colexio, en follas seladas, o día 11 de abril, de 9: 30 h a 11:30 h. 
7º- Asinaranse cun seudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 
8º- Valorarase a beleza da forma e a riqueza do contido. 
9º- O xurado estará composto por: o Mantedor dos Xogos Florais ou a persoa en quen delegue, profesores do Departamento de Lingua e Literatura e membros da A.N.P.A. 
10º- A decisión do xurado será dada a coñecer o día 25 de abril, nun Acto Literario-Musical, que se celebrará no salón de actos do Colexio. 
11º- A resolución do xurado, que poderá deixar deserto algún premio, será inapelable.